CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm khuyến mãi

Motor Teco 1HP

Motor Teco 1HP

2.640.000 đ  3.520.000 đ
Motor Teco 1HP

Motor Teco 1HP

2.765.000 đ  3.260.000 đ
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-JR-4P-1/4HP

Motor Mitsubishi Chân Đế SF-JR-4P-1/4HP

1.985.000 đ  1.985.000 đ

Sản phẩm khuyến mãi

Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV110IG5A-2 11KW

Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV110IG5A-2 11KW

14.890.000 đ  16.540.000 đ

Sản phẩm khuyến mãi

Hộp Giảm Tốc REYON HW 40 - 1/8HP

Hộp Giảm Tốc REYON HW 40 - 1/8HP

1.350.000 đ  1.350.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON HW 60 - 1/2HP

Hộp Giảm Tốc REYON HW 60 - 1/2HP

2.250.000 đ  2.250.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON HW 50 - 1/4HP

Hộp Giảm Tốc REYON HW 50 - 1/4HP

1.890.000 đ  1.890.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON HW 70 - 1HP

Hộp Giảm Tốc REYON HW 70 - 1HP

2.970.000 đ  2.970.000 đ

Sản phẩm khuyến mãi

Motor DKM 8IDGE-25G

Motor DKM 8IDGE-25G

0 đ  0 đ
Motor DKM 9IDGE-60FP

Motor DKM 9IDGE-60FP

0 đ  0 đ

Sản phẩm khuyến mãi

Motor Giảm Tốc Tunglee 1/8HP

Motor Giảm Tốc Tunglee 1/8HP

2.640.000 đ  2.930.000 đ
Motor Giảm Tốc Tunglee 1/8HP

Motor Giảm Tốc Tunglee 1/8HP

3.120.000 đ  3.663.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN 1/4HP

Motor Giảm Tốc MCN 1/4HP

2.650.000 đ  2.650.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN 1/4HP

Motor Giảm Tốc MCN 1/4HP

3.200.000 đ  3.200.000 đ

Sản phẩm khuyến mãi

Bơm Nước Motor TECO V-2P-1/2HP-34

Bơm Nước Motor TECO V-2P-1/2HP-34

3.875.000 đ  4.455.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1HP-49

Bơm Nước Motor TECO V-2P-1HP-49

4.745.000 đ  5.750.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49

Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49

5.898.000 đ  7.150.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-3HP-60

Bơm Nước Motor TECO V-2P-3HP-60

10.250.000 đ  10.250.000 đ

Sản phẩm khuyến mãi

Motor Rung MVE 60-3

Motor Rung MVE 60-3

0 đ  0 đ
Motor Rung  MVE100-3

Motor Rung MVE100-3

0 đ  0 đ
Motor Rung MVE200-3

Motor Rung MVE200-3

0 đ  0 đ
Motor Rung - MVE 300/3

Motor Rung - MVE 300/3

0 đ  0 đ