CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Starvert IG5A-4FB 3 Pha

Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV220IG5A-4FB 22KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV220IG5A-4FB 22KW
Mã SP: SV220IG5A-4FB
18.190.000 đ   20.210.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV185IG5A-4FB 18.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV185IG5A-4FB 18.5KW
Mã SP: SV185IG5A-4FB
16.720.000 đ   18.580.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV150IG5A-4FB 15KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV150IG5A-4FB 15KW
Mã SP: SV150IG5A-4FB
14.280.000 đ   15.870.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV110IG5A-4FB 11KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV110IG5A-4FB 11KW
Mã SP: SV110IG5A-4FB
13.100.000 đ   14.560.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV075IG5A-4FB 7.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV075IG5A-4FB 7.5KW
Mã SP: SV075IG5A-4FB
7.460.000 đ   8.290.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV055IG5A-4FB 5.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV055IG5A-4FB 5.5KW
Mã SP: SV055IG5A-4FB
6.820.000 đ   7.580.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV040IG5A-4FB 4.0KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV040IG5A-4FB 4.0KW
Mã SP: SV040IG5A-4FB
4.790.000 đ   5.320.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV037IG5A-4FB 3.7KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV037IG5A-4FB 3.7KW
Mã SP: SV037IG5A-4FB
4.790.000 đ   5.320.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV022IG5A-4FB 2.2KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV022IG5A-4FB 2.2KW
Mã SP: SV022IG5A-4FB
3.990.000 đ   4.430.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV015IG5A-4FB 1.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV015IG5A-4FB 1.5KW
Mã SP: SV015IG5A-4FB
3.475.000 đ   3.860.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV008IG5A-4FB 0.75KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV008IG5A-4FB 0.75KW
Mã SP: SV008IG5A-4FB
3.160.000 đ   3.510.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV004IG5A-4FB 0.4KW
Biến Tần LS 3 Pha 380-480VAC SV004IG5A-4FB 0.4KW
Mã SP: SV004IG5A-4FB
2.970.000 đ   3.300.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822