CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm Nước POCO

Bơm Nước Motor Mitsubishi 380V SF-JR-2P-114
Bơm Nước Motor Mitsubishi 380V SF-JR-2P-114
Mã SP: SF-JR-2P-114
0 đ   0 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 3HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 3HP
Mã SP: NIP-3LB
3.865.000 đ   3.865.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-2LB
2.750.000 đ   2.750.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-2L
2.525.000 đ   2.525.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1,5HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1,5HP
Mã SP: NIP-1.5L
2.050.000 đ   2.050.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1HP
Mã SP: NIP-1L
1.937.000 đ   1.937.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1/2HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1/2HP
Mã SP: NIP-1/2L
1.300.000 đ   1.300.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP Đầu Sò
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP Đầu Sò
Mã SP: NIP-2S
2.450.000 đ   2.450.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP Đẩy Lầu Cao Áp Lực
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP Đẩy Lầu Cao Áp Lực
Mã SP: NIP-3B3
4.290.000 đ   4.290.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP - Đẩy Lầu Cao
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP - Đẩy Lầu Cao
Mã SP: NIP-3B
4.050.000 đ   4.050.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1,5HP Đầu Sò Vỏ Gang
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1,5HP Đầu Sò Vỏ Gang
Mã SP: NIP-1.5S
2.089.000 đ   2.089.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1HP Đầu Sò Vỏ Gang
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1HP Đầu Sò Vỏ Gang
Mã SP: NIP-1S
1.915.000 đ   1.915.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-2D
2.379.000 đ   2.379.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-1.5D
2.028.000 đ   2.028.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 1HP
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 1HP
Mã SP: NIP-1D
1.638.000 đ   1.638.000 đ
Bơm Nước Hút Giếng Khoan - 2HP - 220V - 50Hz
Bơm Nước Hút Giếng Khoan - 2HP - 220V - 50Hz
Mã SP: N2H-2
2.965.000 đ   2.965.000 đ
« 1 2 3 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822