CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm TECO 2 Poles

Máy Bơm TECO 50HP
Máy Bơm TECO 50HP
Mã SP: V-2P-50HP-160
61.795.000 đ   80.250.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-40HP-114
Bơm Nước Motor TECO V-2P-40HP-114
Mã SP: V-2P-40HP-114
46.350.000 đ   60.190.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-30HP-114
Bơm Nước Motor TECO V-2P-30HP-114
Mã SP: V-2P-30HP-114
38.350.000 đ   49.770.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-25HP-114
Bơm Nước Motor TECO V-2P-25HP-114
Mã SP: V-2P-25HP-114
32.150.000 đ   41.750.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-20HP-90
Bơm Nước Motor TECO V-2P-20HP-90
Mã SP: V-2P-20HP-90
24.480.000 đ   31.790.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-15HP-90
Bơm Nước Motor TECO V-2P-15HP-90
Mã SP: V-2P-15HP-90
20.500.000 đ   26.620.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-10HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-10HP-60
Mã SP: V-2P-10HP-60
15.780.000 đ   20.485.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-7,5HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-7,5HP-60
Mã SP: V-2P-7,5HP-60
13.250.000 đ   17.170.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-5HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-5HP-60
Mã SP: V-2P-5HP-60
8.950.000 đ   10.830.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-3HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-3HP-60
Mã SP: V-2P-3HP-60
7.350.000 đ   8.910.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49
Mã SP: V-2P-2HP-49
5.898.000 đ   7.150.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1HP-49
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1HP-49
Mã SP: V-2P-1HP-49
4.745.000 đ   5.750.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1/2HP-34
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1/2HP-34
Mã SP: V-2P-1/2HP-34
3.875.000 đ   4.455.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822