CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Starvert IG5A-2FB 3 Pha 220V

Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV220IG5A-2FB 22KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV220IG5A-2FB 22KW
Mã SP: SV220IG5A-2FB
23.210.000 đ   25.790.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV185IG5A-2FB 18.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV185IG5A-2FB 18.5KW
Mã SP: SV185IG5A-2FB
19.520.000 đ   21.690.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV150IG5A-2FB 15KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV150IG5A-2FB 15KW
Mã SP: SV150IG5A-2FB
16.911.000 đ   18.790.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV110IG5A-2FB 11KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV110IG5A-2FB 11KW
Mã SP: SV110IG5A-2FB
14.620.000 đ   16.240.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV075IG5A-2FB 7.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV075IG5A-2FB 7.5KW
Mã SP: SV075IG5A-2FB
7.880.000 đ   8.750.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV055IG5A-2FB 5.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV055IG5A-2FB 5.5KW
Mã SP: SV055IG5A-2FB
7.010.000 đ   7.790.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV040IG5A-2FB 4KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV040IG5A-2FB 4KW
Mã SP: SV040IG5A-2FB
4.610.000 đ   5.120.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV037IG5A-2FB 3.7KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV037IG5A-2FB 3.7KW
Mã SP: SV037IG5A-2FB
4.610.000 đ   5.120.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV022IG5A-2FB 2.2KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV022IG5A-2FB 2.2KW
Mã SP: SV022IG5A-2FB
4.040.000 đ   4.490.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV015IG5A-2FB 1.5KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV015IG5A-2FB 1.5KW
Mã SP: SV015IG5A-2FB
3.480.000 đ   3.860.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV008IG5A-2FB 0.75KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV008IG5A-2FB 0.75KW
Mã SP: SV008IG5A-2FB
2.970.000 đ   3.300.000 đ
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV004IG5A-2FB 0.4KW
Biến Tần LS 3 Pha 200-230VAC SV004IG5A-2FB 0.4KW
Mã SP: SV004IG5A-2FB
2.740.000 đ   3.040.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822