CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Dòng Máy A510 - 3 Pha

Biến Tần TECO - A510 - 30HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 30HP - 380V
Mã SP: A510-4030-H3-F
57.230.000 đ   57.230.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 25HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 25HP - 380V
Mã SP: A510-4025-H3-F
49.510.000 đ   49.510.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 20HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 20HP - 380V
Mã SP: A510-4020-H3-F
31.270.000 đ   31.270.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 15HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 15HP - 380V
Mã SP: A510-4015-H3-F
29.280.000 đ   29.280.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 10HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 10HP - 380V
Mã SP: A510-4010-H3-F
20.230.000 đ   20.230.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 7,5HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 7,5HP - 380V
Mã SP: A510-4008-H3-F
18.900.000 đ   18.900.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 5HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 5HP - 380V
Mã SP: A510-4005-H3-F
13.570.000 đ   13.570.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 3HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 3HP - 380V
Mã SP: A510-4003-H3-F
11.710.000 đ   11.710.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 2HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 2HP - 380V
Mã SP: A510-4002-H3-F
9.790.000 đ   9.790.000 đ
Biến Tần TECO - A510 - 1HP - 380V
Biến Tần TECO - A510 - 1HP - 380V
Mã SP: A510-4001-H3-F
9.170.000 đ   9.170.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822