CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Hộp Giảm Tốc UW

Hộp Giảm Tốc REYON UW 175 - 15HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 175 - 15HP
Mã SP: UW-175-15HP
24.300.000 đ   24.300.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 155 - 10HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 155 - 10HP
Mã SP: UW-155-10HP
17.100.000 đ   18.000.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 135 - 7.5HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 135 - 7.5HP
Mã SP: UW-135-7.5HP
14.400.000 đ   14.400.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 120 - 5HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 120 - 5HP
Mã SP: UW-120-5HP
10.170.000 đ   10.170.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 100 - 3HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 100 - 3HP
Mã SP: UW-100-3HP
6.120.000 đ   6.120.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 80 - 2HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 80 - 2HP
Mã SP: UW-80-2HP
3.960.000 đ   3.960.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 70 - 1HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 70 - 1HP
Mã SP: UW-70-1HP
3.150.000 đ   3.150.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 60 - 1/2HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 60 - 1/2HP
Mã SP: UW-60-1/2HP
2.430.000 đ   2.430.000 đ
Hộp Giảm Tốc REYON UW 50 - 1/4HP
Hộp Giảm Tốc REYON UW 50 - 1/4HP
Mã SP: UW-50-1/4HP
2.070.000 đ   2.070.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822