CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Motor Toshiba - Motor Siemens

Motor Toshiba Mặt Bích B5 - 2Poles - 1/2HP
Motor Toshiba Mặt Bích B5 - 2Poles - 1/2HP
Mã SP: Toshiba-B5-2P-1/2HP
0 đ   0 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -60HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -60HP
Mã SP: Toshiba-B3-2P-60HP
50.905.000 đ   56.562.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -50HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -50HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -50HP
39.670.000 đ   44.082.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -40HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -40HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -40HP
33.940.000 đ   37.708.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -30HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -30HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -30HP
27.720.000 đ   30.800.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -25HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -25HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -25HP
22.580.000 đ   25.090.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3FA- 2P - CHÂN ĐẾ - 1/2HP
MOTOR TOSHIBA - 3FA- 2P - CHÂN ĐẾ - 1/2HP
Mã SP: 380V-2P-1/2HP
2.305.000 đ   2.557.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822