CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  TNRV i = 40 - 50 - 60

Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV030 - 1/4HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV030 - 1/4HP
Mã SP: TNRV030 - 1/4HP
1.300.000 đ   1.300.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV040 - 1/4HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV040 - 1/4HP
Mã SP: TNRV040 - 1/4HP
1.600.000 đ   1.600.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV050 - 1/2HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV050 - 1/2HP
Mã SP: TNRV050 - 1/2HP
2.000.000 đ   2.000.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV063 - 1/2HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV063 - 1/2HP
Mã SP: TNRV063 - 1/2HP
2.600.000 đ   2.600.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV063 - 1HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV063 - 1HP
Mã SP: TNRV063 - 1HP
2.600.000 đ   2.600.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV075 - 1HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV075 - 1HP
Mã SP: TNRV075 - 1HP
3.650.000 đ   3.650.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV075 - 2HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV075 - 2HP
Mã SP: TNRV075 - 2HP
3.650.000 đ   3.650.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV090 - 1HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV090 - 1HP
Mã SP: TNRV090 - 1HP
5.150.000 đ   5.150.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV090 - 2HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV090 - 2HP
Mã SP: TNRV090 - 2HP
5.150.000 đ   5.150.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV110 - 3HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV110 - 3HP
Mã SP: TNRV110 - 3HP
7.500.000 đ   7.500.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV130 - 3HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV130 - 3HP
Mã SP: TNRV130 - 3HP
10.260.000 đ   10.800.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV110 - 5HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV110 - 5HP
Mã SP: TNRV110 - 5HP
7.500.000 đ   7.500.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV130 - 5HP
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV130 - 5HP
Mã SP: TNRV130 - 5HP
10.260.000 đ   10.800.000 đ
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV150 - 7,5HP - 40
Hộp Giảm Tốc Kim Nhôm Cốt Âm TNRV150 - 7,5HP - 40
Mã SP: TNRV150 - 7,5HP
13.925.000 đ   14.650.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822