CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Hộp Giảm Tốc BSS

Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 400 - 60HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 400 - 60HP
Mã SP: BSS-400-60HP
651.159.000 đ   723.510.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 350 - 50HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 350 - 50HP
Mã SP: BSS-350-50HP
470.756.000 đ   523.063.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 300 - 40HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 300 - 40HP
Mã SP: BSS-300-40HP
225.235.000 đ   250.260.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 250 - 30HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 250 - 30HP
Mã SP: BSS-250-30HP
88.542.000 đ   98.380.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 225 - 25HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 225 - 25HP
Mã SP: BSS-225-25HP
60.099.000 đ   66.777.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 200 - 20HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 200 - 20HP
Mã SP: BSS-200-20HP
47.225.000 đ   52.472.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 175 - 15HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 175 - 15HP
Mã SP: BSS-175-15HP
30.075.000 đ   33.416.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 155 - 10HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 155 - 10HP
Mã SP: BSS-155-10HP
21.766.000 đ   24.185.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 135 - 7.5HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 135 - 7.5HP
Mã SP: BSS-135-7.5HP
16.209.000 đ   18.010.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 120 - 5HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 120 - 5HP
Mã SP: BSS-120-5HP
11.290.000 đ   12.545.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 100 - 3HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 100 - 3HP
Mã SP: BSS-100-3HP
6.925.000 đ   7.690.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 80 - 2HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 80 - 2HP
Mã SP: BSS-80-2HP
4.285.000 đ   4.760.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 70 - 1HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 70 - 1HP
Mã SP: BSS-70-1HP
3.460.000 đ   3.845.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 60 - 1/2HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 60 - 1/2HP
Mã SP: BSS-60-1/2HP
2.805.000 đ   3.116.000 đ
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 50 - 1/4HP
Hộp Giảm Tốc Chenta - BSS 50 - 1/4HP
Mã SP: BSS-50-1/4HP
2.305.000 đ   2.560.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822