CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 7068 - 5HP
Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 7068 - 5HP
18.215.000 đ   20.700.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Sản phẩm

Máy Thổi Khí Con Sò Long Good  LG - 6068 - 3HP
Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 6068 - 3HP
Mã SP: LG - 6068 - 3HP
16.105.000 đ   18.300.000 đ
Motor Teco 15HP
Motor Teco 15HP
Mã SP: AESV1S-2P-15HP
12.900.000 đ   17.200.000 đ
Motor Teco 20HP
Motor Teco 20HP
Mã SP: AESV1S-2P-20HP
14.842.500 đ   19.790.000 đ
Motor Teco 15HP
Motor Teco 15HP
Mã SP: AESU1S-2P-15HP
13.876.000 đ   18.020.000 đ
Motor Teco 20HP
Motor Teco 20HP
Mã SP: AESU1S-2P-20HP
15.966.000 đ   18.850.000 đ
Motor Teco 15HP
Motor Teco 15HP
Mã SP: AESU1S-4P-15HP
13.875.000 đ   16.380.000 đ
Motor Teco 15HP
Motor Teco 15HP
Mã SP: AESV1S-4P-15HP
12.615.000 đ   16.380.000 đ
Motor Teco 20HP
Motor Teco 20HP
Mã SP: AESV1S-4P-20HP
14.910.000 đ   19.360.000 đ
Motor Teco 20HP
Motor Teco 20HP
Mã SP: AESU1S-4P-20HP
16.450.000 đ   19.360.000 đ
Motor Teco 10HP
Motor Teco 10HP
Mã SP: AESV1S-6P-10HP
12.415.000 đ   16.120.000 đ
Motor Teco 10HP
Motor Teco 10HP
Mã SP: AESU1S-6P-10HP
13.656.000 đ   16.120.000 đ
Motor Rung OLi - MVE1700/15 - 4P - 1,15KW
Motor Rung OLi - MVE1700/15 - 4P - 1,15KW
Mã SP: MVE 1700/15
15.700.000 đ   15.700.000 đ
Motor Rung OLi - MVE 2400/15 - 4P - 1,6KW
Motor Rung OLi - MVE 2400/15 - 4P - 1,6KW
Mã SP: MVE 2400/15
17.160.000 đ   17.160.000 đ
Motor Giảm Tốc Tunglee 1HP
Motor Giảm Tốc Tunglee 1HP
Mã SP: PL50 - 1HP - 250S
13.030.000 đ   15.323.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN 7,5HP
Motor Giảm Tốc MCN 7,5HP
Mã SP: NL60 - 7,5HP - 5S
18.047.000 đ   18.997.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN 7,5HP
Motor Giảm Tốc MCN 7,5HP
Mã SP: NL60 - 7,5HP - 20S
18.517.000 đ   19.492.000 đ
« 1 2 3 4 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822