CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Bơm Nước Motor TECO V-2P-1/2HP-34
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1/2HP-34
3.875.000 đ   4.455.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1HP-49
Bơm Nước Motor TECO V-2P-1HP-49
4.745.000 đ   5.750.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49
5.898.000 đ   7.150.000 đ

  MOTOR DKM

Motor DKM - Model 9SDGE-120F2P  (120W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-120F2P (120W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-120F2P (120W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-90FP (90W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-90FP (90W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-90FP (90W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-60FP (60W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-60FP (60W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-60FP (60W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-40G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-40G (40W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-40G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 8IDGE-15G (15W - 80mm)
Motor DKM - Model 8IDGE-15G (15W - 80mm)
Mã SP: 8IDGE-15G (15W - 80mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-40G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-40G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 8IDGE-25G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 8IDGE-25G (40W - 90mm)
Mã SP: 8IDGE-25G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM 7IDGE-15G
Motor DKM 7IDGE-15G
Mã SP: 7IDGE-15G (15W - 70mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 7IDGE-10G (10W - 70mm)
Motor DKM - Model 7IDGE-10G (10W - 70mm)
Mã SP: 7IDGE-10G (10W - 70mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 7IDGE-6G (6W - 70mm)
Motor DKM - Model 7IDGE-6G (6W - 70mm)
Mã SP: 7IDGE-6G (6W - 70mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 6IDGE-6G (6W - 60mm)
Motor DKM - Model 6IDGE-6G (6W - 60mm)
Mã SP: 6IDGE-6G (6W - 60mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 8RDGE-120FP (120W - 90mm)
Motor DKM - Model 8RDGE-120FP (120W - 90mm)
Mã SP: 8RDGE-120FP (120W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9RDGE-90FP (90W - 90mm)
Motor DKM - Model 9RDGE-90FP (90W - 90mm)
Mã SP: 9RDGE-90FP (90W - 90mm)
0 đ   0 đ
Bơm Chìm Mastra MDL
Bơm Chìm Mastra MDL
Mã SP: MDL
0 đ   0 đ
Bơm Chìm Mastra MAD
Bơm Chìm Mastra MAD
Mã SP: MAD
0 đ   0 đ
« 1 2 3 4 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822