CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Sản phẩm

Motor Teco 100HP
Motor Teco 100HP
Mã SP: AESV1S-2P-100HP
76.045.000 đ   101.390.000 đ
Motor Teco 125HP
Motor Teco 125HP
Mã SP: AESU1S-2P-125HP
96.338.000 đ   113.740.000 đ
Motor Teco 125HP
Motor Teco 125HP
Mã SP: AESV1S-2P-125HP
91.275.000 đ   121.700.000 đ
Motor Teco 125HP
Motor Teco 125HP
Mã SP: AESV1S-4P-125HP
84.915.000 đ   110.280.000 đ
Motor Teco 125HP
Motor Teco 125HP
Mã SP: AESU1S-4P-125HP
93.450.000 đ   110.280.000 đ
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-4P-100HP
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-4P-100HP
Mã SP: SF-J-4P-100HP
113.934.000 đ   113.934.000 đ
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-4P-125HP
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-4P-125HP
Mã SP: SF-J-4P-125HP
124.987.000 đ   124.987.000 đ
Motor Tatung 125HP
Motor Tatung 125HP
Mã SP: Tatung-B3-4P-125HP
80.208.000 đ   100.260.000 đ
Motor Tatung 125HP
Motor Tatung 125HP
Mã SP: Tatung-B3-2P-125HP
82.720.000 đ   103.400.000 đ
Motor Tatung 100HP
Motor Tatung 100HP
Mã SP: Tatung-B3-6P-100HP
111.572.000 đ   139.466.000 đ
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-2P-100HP
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-2P-100HP
Mã SP: SF-J-2P-100HP
113.935.000 đ   113.935.000 đ
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-2P-125HP
Motor Mitsubishi Chân Đế SF-J-2P-125HP
Mã SP: SF-J-2P-125HP
124.987.000 đ   124.987.000 đ
Motor Giảm Tốc Chân Đế TECO - CHENTA - MHF137 - 20HP - 55S
Motor Giảm Tốc Chân Đế TECO - CHENTA - MHF137 - 20HP - 55S
Mã SP: MHF137 - 20HP - 55S
95.040.000 đ   108.080.000 đ
Motor Giảm Tốc Chân Đế TECO - CHENTA - MHF137-25HP-55S
Motor Giảm Tốc Chân Đế TECO - CHENTA - MHF137-25HP-55S
Mã SP: MHF137-25HP-55S
101.650.000 đ   115.470.000 đ
MOTOR ATT CHÂN ĐẾ  AT-B3-2P-150HP
MOTOR ATT CHÂN ĐẾ AT-B3-2P-150HP
Mã SP: AT-B3-2P-150HP
111.067.000 đ   111.067.000 đ
MOTOR ATT CHÂN ĐẾ   AT-B3-2P-175HP
MOTOR ATT CHÂN ĐẾ AT-B3-2P-175HP
Mã SP: AT-B3-2P-175HP
128.050.000 đ   128.050.000 đ
« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822