CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

ỦY BAN KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ IEC

Logo Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC 

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission - IEC) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, thành lập từ năm 1906.

IEC là một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Những công nghệ này được gọi chung là “kỹ thuật điện”. Hơn 10 000 chuyên gia thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, chính phủ, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm, các học viện và nhóm khách hàng tham gia vào công việc tiêu chuẩn hóa của IEC.

IEC cung cấp một nền tảng chung cho các công ty, ngành công nghiệp và chính phủ gặp gỡ, thảo luận và phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế họ yêu cầu. IEC cũng quản lý các hệ thống đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ điện, điện tử đó là:

  • IECEE: Hệ thống thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp toàn cầu cho các thiết bị và linh kiện kỹ thuật điện.
  • IECQ: Hệ thống đánh giá chất lượng của các linh kiện điện tử và các vật liệu liên quan.
  • IECEx: Hệ thống chứng nhận với tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị điện dùng trong môi trường dễ cháy nổ.

Tất cả các Tiêu chuẩn Quốc tế của IEC đều được dựa trên sự thống nhất hoàn toàn và đại diện cho nhu cầu của các thành viên chủ chốt của mỗi quốc gia tham gia vào công việc của IEC. Mỗi quốc gia thành viên, dù lớn hay nhỏ, đều nắm một phiếu bầu và có quyền lên tiếng đóng góp ý kiến về những điểm nên có trong một Tiêu chuẩn Quốc tế của IEC.

IEC là một trong ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu có mối quan hệ mật thiết (IEC, ISO, ITU).ISO, IEC và ITU hiện đang phối hợp chặt chẽ với nhau trong khuôn khổ của Tổ chức hợp tác Thế giới về tiêu chuẩn hóa (WSC - World Standards Cooperation) nhằm đưa ra những “tiêu chuẩn toàn cầu cho một xã hội thông tin toàn cầu”

Tại những thời điểm thích hợp, IEC cộng tác với ISO (Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa) hoặc ITU (Liên minh Viễn Thông Thế giới) để đảm bảo các Tiêu chuẩn Quốc tế hoàn toàn khớp với nhau và bổ trợ lẫn nhau. Các ủy ban kết hợp đảm bảo các Tiêu chuẩn Quốc tế kết hợp tất cả các tri thức liên quan của các chuyên gia làm việc trong những lĩnh vực liên quan.

Thành viên của IEC đến từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù mỗi thành viên đều không giống nhau nhưng họ cùng có một điểm chung: họ đều đại diện cho toàn bộ những bên quan tâm tới kỹ thuật điện ở quốc gia mình, ví dụ như các công ty, doanh nghiệp, hiệp hội công nghiệp, các cơ quan giáo dục, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý. Tất cả gộp lại với nhau thành thành viên Ủy ban Quốc gia của Quốc gia đó.

IEC cũng hợp tác với một số đối tác quốc tế, khu vực và sở tại để xây dựng những ấn phẩm chung, giúp nâng cao tầm quan trọng của tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới và sắp xếp điều chỉnh bất kỳ phần công việc trùng nhau tiềm ẩn nào.

Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế đáp ứng các yêu cầu của xã hội, thị trường toàn cầu thông qua hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp cho tất cả các ngành kỹ thuật điện, điện tử và các ngành liên quan – gọi chung là “kỹ thuật điện”.

IEC thúc đẩy thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế toàn cầu đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm, hệ thống và dịch vụ an toàn, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường.

Các ấn phẩm của IEC có thể dùng như nền tảng cơ bản cho tiêu chuẩn hóa quốc gia và dùng như tài liệu tham khảo khi soạn thảo hồ sơ thầu và hợp đồng quốc tế.


Các tin liên quan:

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822