CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  DKM Induction Motor

Motor DKM - Model 9IDGK-120FP (120W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGK-120FP (120W - 90mm)
Mã SP: 9IDGK-120FP (120W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-120F2P (120W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-120F2P (120W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-120F2P (120W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-90F2P (90W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-90F2P (90W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-90F2P (90W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-60F2P (60W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-60F2P (60W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-60F2P (60W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9SDGE-40G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 9SDGE-40G (40W - 90mm)
Mã SP: 9SDGE-40G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 8IDGE-15G (15W - 80mm)
Motor DKM - Model 8IDGE-15G (15W - 80mm)
Mã SP: 8IDGE-15G (15W - 80mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGG-150FP (150W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGG-150FP (150W - 90mm)
Mã SP: 9IDGG-150FP (150W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-120FP (120W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-120FP (120W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-120FP (120W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-90FP (90W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-90FP (90W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-90FP (90W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-60FP (60W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-60FP (60W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-60FP (60W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-40G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 9IDGE-40G (40W - 90mm)
Mã SP: 9IDGE-40G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 8IDGE-25G (40W - 90mm)
Motor DKM - Model 8IDGE-25G (40W - 90mm)
Mã SP: 8IDGE-25G (40W - 90mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model: 7IDGE-15G (15W - 70mm)
Motor DKM - Model: 7IDGE-15G (15W - 70mm)
Mã SP: 7IDGE-15G (15W - 70mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 7IDGE-10G (10W - 70mm)
Motor DKM - Model 7IDGE-10G (10W - 70mm)
Mã SP: 7IDGE-10G (10W - 70mm)
0 đ   0 đ
Motor DKM - Model 7IDGE-6G (6W - 70mm)
Motor DKM - Model 7IDGE-6G (6W - 70mm)
Mã SP: 7IDGE-6G (6W - 70mm)
0 đ   0 đ
« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822