CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Motor Toshiba 4P - 3Fa - B3 - Đế

MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 60HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 60HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 60HP
53.100.000 đ   59.000.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 50HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 50HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 50HP
45.170.000 đ   50.187.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 40HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 40HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 40HP
35.400.000 đ   39.336.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 30HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 30HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 30HP
27.710.000 đ   30.789.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 25HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 25HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 25HP
23.805.000 đ   26.449.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 20HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 20HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 20HP
17.790.000 đ   19.767.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 15HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 15HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 15HP
15.160.000 đ   16.846.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 10HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 10HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 10HP
10.150.000 đ   11.275.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 7.5HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 7.5HP
Mã SP: 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 7.5HP
8.845.000 đ   9.828.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 3HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 3HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 3HP
4.430.000 đ   4.922.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 2HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 2HP
Mã SP: 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 2HP
3.395.000 đ   3.773.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 1HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 1HP
Mã SP: 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 1HP
2.780.000 đ   3.091.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 1/2HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 1/2HP
Mã SP: 380V-4P-1/2HP
2.439.000 đ   2.711.500 đ
Motor Toshiba - 3Pha - 4P - Chân Đế - 5.5HP
Motor Toshiba - 3Pha - 4P - Chân Đế - 5.5HP
Mã SP: 380V-4P-5.5HP
5.995.000 đ   6.660.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822