CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm TECO 2 Poles

Bơm Nước Đầu INOX TECO - 5HP
Bơm Nước Đầu INOX TECO - 5HP
Mã SP: 0
20.197.000 đ   20.197.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 50HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 50HP
Mã SP: V-4P-50HP-200
68.530.000 đ   89.000.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 40HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 40HP
Mã SP: V-4P-40HP-180
60.785.000 đ   78.940.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 30HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 30HP
Mã SP: V-4P-30HP-180
42.089.000 đ   54.660.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 25HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 25HP
Mã SP: V-4P-25HP-180
38.500.000 đ   50.000.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 20HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 20HP
Mã SP: V-4P-20HP-160
32.340.000 đ   42.000.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-40HP-114
Bơm Nước Motor TECO V-2P-40HP-114
Mã SP: V-2P-40HP-114
46.350.000 đ   60.190.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-30HP-114
Bơm Nước Motor TECO V-2P-30HP-114
Mã SP: V-2P-30HP-114
38.350.000 đ   49.770.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-25HP-114
Bơm Nước Motor TECO V-2P-25HP-114
Mã SP: V-2P-25HP-114
32.150.000 đ   41.750.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-20HP-90
Bơm Nước Motor TECO V-2P-20HP-90
Mã SP: V-2P-20HP-90
24.480.000 đ   31.790.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-15HP-90
Bơm Nước Motor TECO V-2P-15HP-90
Mã SP: V-2P-15HP-90
20.500.000 đ   26.620.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-10HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-10HP-60
Mã SP: V-2P-10HP-60
15.780.000 đ   20.485.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-7,5HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-7,5HP-60
Mã SP: V-2P-7,5HP-60
19.750.000 đ   19.750.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-5HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-5HP-60
Mã SP: V-2P-5HP-60
12.960.000 đ   12.960.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-3HP-60
Bơm Nước Motor TECO V-2P-3HP-60
Mã SP: V-2P-3HP-60
10.250.000 đ   10.250.000 đ
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49
Bơm Nước Motor TECO V-2P-2HP-49
Mã SP: V-2P-2HP-49
5.898.000 đ   7.150.000 đ
« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822