CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm Nước 3 Pha Lưu Lượng - 380V

Bơm Nước POCO - N3P - LB - 40HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 40HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 30LB
24.795.000 đ   24.795.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 30HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 30HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 22LB
18.561.000 đ   18.561.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 25HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 25HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 18.5LB
15.007.500 đ   15.007.500 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 20HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 20HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 15LB
13.650.000 đ   13.650.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 15HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 15HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 11LB
12.546.500 đ   12.546.500 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 10HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 10HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 7.5LB
8.652.000 đ   8.652.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 7.5HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 7.5HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 5.5LB
7.776.000 đ   7.776.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 5.5HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 5.5HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 4LB
6.400.000 đ   6.400.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 3HPỐng Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 3HPỐng Lớn
Mã SP: N3P - 2.2LB
3.484.000 đ   3.484.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 4HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 4HP Ống Lớn
Mã SP: N3P - 3LB
4.450.000 đ   4.450.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 2HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 2HP Ống Lớn
Mã SP: N3P -1.5 LB
3.029.000 đ   3.029.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 1HP Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 1HP Ống Lớn
Mã SP: N3P -0.75
1.833.000 đ   1.833.000 đ
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 1/2 Ống Lớn
Bơm Nước POCO - N3P - LB - 1/2 Ống Lớn
Mã SP: N3P-0.37L
1.508.000 đ   1.508.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822