CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V

Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 3HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 3HP
Mã SP: NIP-3LB
3.865.000 đ   3.865.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-2LB
2.750.000 đ   2.750.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-2L
2.525.000 đ   2.525.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1,5HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1,5HP
Mã SP: NIP-1.5L
2.050.000 đ   2.050.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1HP
Mã SP: NIP-1L
1.937.000 đ   1.937.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1/2HP
Bơm Nước 1 Pha Lưu Lượng - 220V - 1/2HP
Mã SP: NIP-1/2L
1.300.000 đ   1.300.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822