CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V

Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP Đầu Sò
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP Đầu Sò
Mã SP: NIP-2S
2.450.000 đ   2.450.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP Đẩy Lầu Cao Áp Lực
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP Đẩy Lầu Cao Áp Lực
Mã SP: NIP-3B3
4.290.000 đ   4.290.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP - Đẩy Lầu Cao
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 3HP - Đẩy Lầu Cao
Mã SP: NIP-3B
4.050.000 đ   4.050.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1,5HP Đầu Sò Vỏ Gang
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1,5HP Đầu Sò Vỏ Gang
Mã SP: NIP-1.5S
2.089.000 đ   2.089.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1HP Đầu Sò Vỏ Gang
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 1HP Đầu Sò Vỏ Gang
Mã SP: NIP-1S
1.915.000 đ   1.915.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-2D
2.379.000 đ   2.379.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 2HP
Bơm Nước 1 Pha - Áp Lực - 220V - 2HP
Mã SP: NIP-1.5D
2.028.000 đ   2.028.000 đ
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 1HP
Bơm Nước 1 Pha Áp Lực - 220V - 1HP
Mã SP: NIP-1D
1.638.000 đ   1.638.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822