CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm Nước 1 Pha - 220V - 50Hz

Bơm Nước Hút Giếng Khoan - 2HP - 220V - 50Hz
Bơm Nước Hút Giếng Khoan - 2HP - 220V - 50Hz
Mã SP: N2H-2
2.965.000 đ   2.965.000 đ
Bơm Nước Hút Hồ Nuôi Tôm  1 Pha - 220V - 50Hz - 2HP
Bơm Nước Hút Hồ Nuôi Tôm 1 Pha - 220V - 50Hz - 2HP
Mã SP: NIP-2TH
3.068.000 đ   3.068.000 đ
Bơm Nước 1Pha - 220V - 50Hz - 2HP - Đầu Jet Tự Hút
Bơm Nước 1Pha - 220V - 50Hz - 2HP - Đầu Jet Tự Hút
Mã SP: NIP-1.5J
2.288.000 đ   2.288.000 đ
Bơm Nước 1 Pha - 220V - 50Hz- 1HP - Đầu Jet Tự Hút
Bơm Nước 1 Pha - 220V - 50Hz- 1HP - Đầu Jet Tự Hút
Mã SP: NIP-1J
1.898.000 đ   1.898.000 đ
Bơm Tự Hút Nước 1 Pha - 220V - 50Hz
Bơm Tự Hút Nước 1 Pha - 220V - 50Hz
Mã SP: NIP-1/2TH
1.092.000 đ   1.092.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822