CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 7068 - 5HP
Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 7068 - 5HP
18.215.000 đ   20.700.000 đ
Motor TECO Chân Đế AESV1S-2P-1HP
Motor TECO Chân Đế AESV1S-2P-1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor TECO Mặt Bích AESU1S-2P-1HP
Motor TECO Mặt Bích AESU1S-2P-1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Giảm Tốc Chân Đế 3Pha

Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL60 - 7,5HP - 20S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL60 - 7,5HP - 20S
Mã SP: NL60 - 7,5HP - 20S
18.517.000 đ   19.492.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL60 - 7,5HP - 5S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL60 - 7,5HP - 5S
Mã SP: NL60 - 7,5HP - 5S
18.047.000 đ   18.997.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL50 - 5HP - 40S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL50 - 5HP - 40S
Mã SP: NL50 - 5HP - 40S
12.580.000 đ   14.800.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL50 - 5HP - 5S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL50 - 5HP - 5S
Mã SP: NL50 - 5HP - 5S
12.050.000 đ   14.120.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL50 - 3HP - 40S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL50 - 3HP - 40S
Mã SP: NL50 - 3HP - 40S
10.450.000 đ   11.000.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 3HP - 40S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 3HP - 40S
Mã SP: NL40 - 3HP - 40S
8.800.000 đ   10.000.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 3HP - 5S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 3HP - 5S
Mã SP: NL40 - 3HP - 5S
8.300.000 đ   9.230.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 2HP - 40S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 2HP - 40S
Mã SP: NL40 - 2HP - 40S
7.580.000 đ   8.200.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL32 - 2HP - 5S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL32 - 2HP - 5S
Mã SP: NL32 - 2HP - 5S
5.940.000 đ   6.600.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 1HP - 75S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL40 - 1HP - 75S
Mã SP: NL40 - 1HP - 75S
6.460.000 đ   6.800.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL32 - 1HP - 40S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL32 - 1HP - 40S
Mã SP: NL32 - 1HP - 40S
4.890.000 đ   5.150.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL28 - 1HP - 5S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL28 - 1HP - 5S
Mã SP: NL28 - 1HP - 5S
4.230.000 đ   4.450.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL32 - 1/2HP - 75S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL32 - 1/2HP - 75S
Mã SP: NL32 - 1/2HP - 75S
4.650.000 đ   4.850.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL28 - 1/2HP - 30S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL28 - 1/2HP - 30S
Mã SP: NL28 - 1/2HP - 30S
3.950.000 đ   4.150.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL22 - 1/2HP - 5S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL22 - 1/2HP - 5S
Mã SP: NL22 - 1/2HP - 5S
3.500.000 đ   3.740.000 đ
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL28 - 1/4HP - 75S
Motor Giảm Tốc MCN Chân Đế NL28 - 1/4HP - 75S
Mã SP: NL28 - 1/4HP - 75S
3.650.000 đ   3.650.000 đ
« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822