CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 7068 - 5HP
Máy Thổi Khí Con Sò Long Good LG - 7068 - 5HP
18.215.000 đ   20.700.000 đ
Motor TECO Chân Đế AESV1S-2P-1HP
Motor TECO Chân Đế AESV1S-2P-1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor TECO Mặt Bích AESU1S-2P-1HP
Motor TECO Mặt Bích AESU1S-2P-1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Dòng Motor 3 Pha Khác

Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 4HP
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 4HP
Mã SP: ESC-ChanDe-2P-4HP
3.565.000 đ   3.565.000 đ
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 3HP
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 3HP
Mã SP: ESC-ChanDe-2P-3HP
2.850.000 đ   2.850.000 đ
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 2HP
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 2HP
Mã SP: ESC-ChanDe-2P-2HP
2.705.000 đ   2.705.000 đ
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 1,5HP
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 1,5HP
Mã SP: ESC-ChanDe-2P-1,5HP
2.450.000 đ   2.450.000 đ
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 1HP
Motor Enertech - Chân Đế 380V - 2900rpm - 1HP
Mã SP: ESC-ChanDe-2P-1HP
2.350.000 đ   2.350.000 đ
Motor ABB Mặt Bích 3Pha - 380V
Motor ABB Mặt Bích 3Pha - 380V
Mã SP: ABB-MatBich
0 đ   0 đ
Motor ABB Chân Đế 3Pha - 380V
Motor ABB Chân Đế 3Pha - 380V
Mã SP: ABB-ChanDe
0 đ   0 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -20HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -20HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -20HP
17.090.000 đ   18.991.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -15HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -15HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -15HP
15.080.000 đ   16.752.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -10HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -10HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -10HP
9.040.000 đ   10.043.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -7.5 HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ -7.5 HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ -7.5 HP
8.320.000 đ   9.240.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 5HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 5HP
Mã SP: 380V- 2P - CHÂN ĐẾ - 5HP
5.190.000 đ   5.764.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 3HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 3HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ - 3HP
3.840.000 đ   4.268.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 2HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 2HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ - 2HP
3.130.000 đ   3.476.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 1HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 2P - CHÂN ĐẾ - 1HP
Mã SP: 380V - 2P - CHÂN ĐẾ - 1HP
2.638.000 đ   2.931.000 đ
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 60HP
MOTOR TOSHIBA - 3PHA - 4P - CHÂN ĐẾ - 60HP
Mã SP: 4P - CHÂN ĐẾ - 60HP
53.100.000 đ   59.000.000 đ
« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822