CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Motor Rung Oli MVE

Motor Rung OLi  MVE 40/15 - 4Pole - 0.04KW
Motor Rung OLi MVE 40/15 - 4Pole - 0.04KW
Mã SP: MVE 40/15
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi - MVE 800/3 - 750W
Motor Rung OLi - MVE 800/3 - 750W
Mã SP: MVE 800/3
8.385.000 đ   8.750.000 đ
Motor Rung Oli MVE21M 30W - 1 PHA - 220V
Motor Rung Oli MVE21M 30W - 1 PHA - 220V
Mã SP: MVE21M
2.450.000 đ   2.550.000 đ
Motor Rung OLi - MVE 2100/1 - 6P - 1,5KW
Motor Rung OLi - MVE 2100/1 - 6P - 1,5KW
Mã SP: MVE 2100/1
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi - MVE 1500/1-  6P - 1,1KW
Motor Rung OLi - MVE 1500/1- 6P - 1,1KW
Mã SP: MVE 1500/1
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi -  MVE 1100/1 - 6P - 750W
Motor Rung OLi - MVE 1100/1 - 6P - 750W
Mã SP: MVE 1100/1
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi -  MVE 100/1 - 6P - 120W
Motor Rung OLi - MVE 100/1 - 6P - 120W
Mã SP: MVE 100/1
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi - MVE 50/1 - 6P - 120W
Motor Rung OLi - MVE 50/1 - 6P - 120W
Mã SP: MVE 50/1
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi - MVE 1400/15 - 4P - 0,9KW
Motor Rung OLi - MVE 1400/15 - 4P - 0,9KW
Mã SP: MVE 1400/15
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi - MVE 9000/15 - 4P - 7,5KW
Motor Rung OLi - MVE 9000/15 - 4P - 7,5KW
Mã SP: MVE 9000/15
0 đ   0 đ
Motor Rung OLi - MVE 2400/15 - 4P - 1,6KW
Motor Rung OLi - MVE 2400/15 - 4P - 1,6KW
Mã SP: MVE 2400/15
17.160.000 đ   17.160.000 đ
Motor Rung OLi - MVE1700/15 - 4P - 1,15KW
Motor Rung OLi - MVE1700/15 - 4P - 1,15KW
Mã SP: MVE 1700/15
15.700.000 đ   15.700.000 đ
Motor Rung OLi - MVE1100/15 - 4P - 650W
Motor Rung OLi - MVE1100/15 - 4P - 650W
Mã SP: MVE 1100/15
12.150.000 đ   12.150.000 đ
Motor Rung OLi -  MVE 700/15 - 4P - 620W
Motor Rung OLi - MVE 700/15 - 4P - 620W
Mã SP: MVE 700/15
7.250.000 đ   7.250.000 đ
Motor Rung OLi - MVE 500/15 - 4P - 350W
Motor Rung OLi - MVE 500/15 - 4P - 350W
Mã SP: MVE 500/15
7.050.000 đ   7.050.000 đ
Motor Rung OLi - MVE 200/15 - 4P - 160W
Motor Rung OLi - MVE 200/15 - 4P - 160W
Mã SP: MVE 200/15
4.950.000 đ   4.950.000 đ
« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822