CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP

CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIA CHỚP
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Ghi nhớ | Quên mật khẩu

Sản phẩm nổi bật

Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.640.000 đ   3.520.000 đ
Motor Teco 1HP
Motor Teco 1HP
2.765.000 đ   3.260.000 đ

  Bơm TECO 4 Poles

Bơm Nước Motor TECO 4P - 50HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 50HP
Mã SP: V-4P-50HP-200
68.530.000 đ   89.000.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 40HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 40HP
Mã SP: V-4P-40HP-180
60.785.000 đ   78.940.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 30HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 30HP
Mã SP: V-4P-30HP-180
42.089.000 đ   54.660.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 25HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 25HP
Mã SP: V-4P-25HP-180
38.500.000 đ   50.000.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 20HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 20HP
Mã SP: V-4P-20HP-160
32.340.000 đ   42.000.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 15HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 15HP
Mã SP: V-4P-15HP-114
27.375.000 đ   35.550.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 10HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 10HP
Mã SP: V-4P-10HP-114
19.420.000 đ   25.220.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 7,5HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 7,5HP
Mã SP: V-4P-7,5HP-114
17.505.000 đ   22.730.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 5HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 5HP
Mã SP: V-4P-5HP-90
13.850.000 đ   17.980.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 3HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 3HP
Mã SP: V-4P-3HP-76
10.250.000 đ   13.300.000 đ
Bơm Nước Motor TECO 4P - 2HP
Bơm Nước Motor TECO 4P - 2HP
Mã SP: V-4P-2HP-60
8.650.000 đ   11.230.000 đ
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938379822
Yahoo Skype
Liên hệ: (028)62756752
Yahoo Skype
Liên hệ: 0938371822